Menu

Klachtenprocedure

Lichtwerk & Hartzaken is geregistreerd lid van de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten). Ik doe er alles aan om uw begeleiding soepel en naar tevredenheid te laten verlopen. In geval de begeleiding desondanks grond geeft voor een klacht, kun je je wenden tot de NBVH. Mocht de inzet van een klachtenfunctionaris de klacht niet hebben opgelost, kun je de klacht voor een oordeel voorleggen aan de geschillencommissie. Tevens is Lichtwerk & Hartzaken ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)  en daarmee vallend onder het onafhankelijke tuchtrecht (voor meer info: www.tcz.nu). Lichtwerk & Hartzaken is ingeschreven in het register van de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Hiermee voldoet Lichtwerk & Hartzaken aan de voorwaarden van de WKKGZ (wet kwaliteit klachten geschillen zorg).